Innovatie

In het onderstaande overzicht zijn veelgestelde vragen – en antwoorden – op een rij gezet. Het overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

Over: OV-chipkaart

 1. Gaat de OV-chipkaart verdwijnen?

De OV-chipkaart blijft. Er komt een nieuwe OV-chipkaart, die is gebaseerd op een andere techniek. En: er komen in- en uitcheckmogelijkheden bij. Denk aan het in- en uitchecken met een betaalpas, mobiel of met een barcode om enkele voorbeelden te noemen.

 1. Waarom gaat de huidige OV-chipkaart verdwijnen?

De techniek is verouderd. Bovendien willen we het OV-betalen gemakkelijker maken en het OV toegankelijker. Dat vereist een andere techniek.

 1. Wat is er anders aan die nieuwe kaart?

De saldo- en reisinformatie staat straks niet meer op de kaart – zoals nu het geval is – maar in de computersystemen (de backoffice) van Translink. Het is daardoor straks niet meer nodig om saldo op te laden bij een automaat.

 1. Wanneer gaat die verandering in?

Nieuwe vormen van OV-betalen worden vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd. Dat gebeurt als alles uitgebreid is getest en duidelijk is dat de systemen betrouwbaar zijn en goed werken. Eind 2023 wordt de techniek van de huidige OV-chipkaart uitgeschakeld.

 1. In Londen bestaat het betalen met je betaalpas allang; waarom is het hier nog niet ingevoerd?

Toen de OV-chipkaart in Nederland werd geïntroduceerd bestond contactloos betalen met een betaalpas nog niet. Die technologie is pas later gekomen.

 1. Blijft reizen op saldo mogelijk?

Reizen op saldo blijft gewoon mogelijk. Het verschil is dat het saldo straks niet meer op de kaart staat, maar in de computersystemen (de backoffice) van Translink.

 1. Hoe houd ik zicht op mijn saldo?

Dat kan door middel van een app. Een andere mogelijkheid is de nieuwe OV-chipkaart uit te laten lezen door een scanner die contact maakt met de systemen (de backoffice) van Translink, waarna het saldo zichtbaar wordt. Het is niet meer mogelijk het saldo af te lezen bij de poortjes.

 1. Nu heb ik net een nieuwe OV-chipkaart gekocht. Die is vijf jaar geldig, maar werkt in 2023 niet meer. Krijg ik geld terug of een nieuwe?

We onderzoeken momenteel hoe we de overgang naar het nieuwe OV-betalen het beste kunnen regelen. Daarbij hoort ook: hoe om te gaan met de kaarten die na 2023 nog geldig zijn.

 1. Wat kost de opvolger van de OV-chipkaart. Wordt dat weer € 7,50?

De inzet is om de kosten van de OV-chipkaart te verlagen. Hoeveel de nieuwe OV-chipkaart uiteindelijk gaat kosten is onder meer afhankelijk van de diensten die via de kaart worden aangeboden.

 1. Maakt Apple Pay de OV-chipkaart overbodig?

Apple Pay is een vorm van betalen met de mobiel. De mobiel wordt naar verwachting een veelgebruikte manier om straks in en uit te checken. Het is aan de reiziger om te bepalen wat bij hem past. Of dat nu een OV-chipkaart, betaalpas, creditcard of mobiel is; het innovatieprogramma maakt dat straks mogelijk; de keuze is aan de reiziger.

 

Over: inchecken, paaltjes en poortjes

 1. Hoeveel paaltjes en poortjes staan er in Nederland en moeten die worden aangepast?

In Nederland staan ruim 60.000 paaltjes, poortjes en apparaten die de OV-chipkaart kunnen uitlezen. Een deel van die apparaten is voorbereid voor het nieuwe systeem. Dat wil zeggen dat de software alleen moet worden aangepast; bij een ander deel wordt ook de hardware aangepast. Kortom: er wordt aangepast waar het kan, vervangen waar het moet.

 1. Bij contactloos betalen duurt het soms een tijdje voor de betaling tot stand is gekomen. In het OV zou dat tot lange rijen leiden. Hoe zorgt u voor een vlotte doorstroming?

Bij het inchecken met de betaalpas vindt geen betaling plaats, de pas identificeert alleen de betaalpas. Dat gaat sneller dan een betaling.

 1. Gaat het inchecken met een betaalpas net zo snel als bij de OV-chipkaart?

Met een betaalpas is het mogelijk in 0,5 seconde in te checken. Dat is gelijk met een OV-chipkaart.

14.  Wordt iedere reis apart afgeschreven?

Alle ritten van een dag worden verzameld en vervolgens de volgende dag in een keer van de bankrekening afgeschreven.

 

Over: Privacy

15.  Blijft anoniem reizen mogelijk?

Anoniem reizen blijft gewoon mogelijk. Translink ziet alleen het kaartnummer; geen naam.

16. Krijgen de banken ook inzicht in mijn reisgedrag als ik in- en uitcheck met mijn betaalpas of creditcard?

Nee, het afrekenen van uw reis kunt u vergelijken met het afrekenen van de boodschappen bij een supermarkt. Alleen het totaalbedrag is te zien. Niet de boodschappen, of in dit geval: de afgelegde reizen.

 

Een nieuw betaalsysteem is nodig om diverse redenen.

 1. Reizigersbehoeften. Allereerst, reizigers vragen erom. We weten uit onderzoek dat reizigers willen kunnen kiezen tussen diverse betaalmiddelen (bijvoorbeeld met je betaalpas, je mobiel, of met een barcode). Ook willen reizigers tijdens de reis meer en actuele informatie, maar ook ter plekke nog een overstap van 2e klasse naar 1e klasse kunnen maken.
 2. Drempel verlagen. We willen het OV toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Nieuwe betaalvormen zullen helpen om de drempel tot het OV te verlagen. De reiziger kan in de toekomst zelf bepalen op welke manier en wanneer hij betaalt voor zijn reis.
 3. Meer samenwerking. We werken aan een toekomstvaste infrastructuur, die ruimte biedt aan bijvoorbeeld aanbieders van deur-tot-deurdiensten om hun diensten beter op het OV(betaalsysteem) aan te sluiten.
 4. Veiligheid. De technologie van de OV-chipkaart (MiFare) is verouderd en biedt op termijn risico’s. Een nieuw betaalsysteem verzekert Nederland van veilig betaalverkeer in het OV.

Samengevat transformeren we het gesloten OV-chipkaartsysteem (van, voor en door het OV)  op een beheersbare en verstandige wijze naar een open situatie waarbij meerdere, algemeen geaccepteerde betaalvormen, ook in het OV worden geaccepteerd. Dat vereist zorgvuldige samenwerking en afstemming met opdrachtgevers (nationaal en regionaal), consumentenorganisaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en nieuwe businesspartners zoals de banken.

Samenwerking

De Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven is sinds 2016 de samenwerkingsconstructie rondom het OV-betaalsysteem waarin alle vervoerders verenigd zijn. Samen regelen we dat je gemakkelijk kunt betalen in het openbaar vervoer. Dat doen we nu nog met de OV-chipkaart. Maar ondertussen werken we ook elke dag aan nieuwe betaalmogelijkheden in het OV, waarvan klanten graag en met plezier gebruik maken. Denk aan betalen met de betaalpas, met je mobiel of met een barcode. De Coöperatie heeft daarvoor het Innovatieprogramma OV-Betalen in het leven geroepen.

Sinds 2016 zijn alle openbaar vervoerbedrijven in de Coöperatie vertegenwoordigd. Vanuit die rol zijn zij gezamenlijk eigenaar van Translink. Translink verwerkt jaarlijks meer dan 2,5 miljard transacties uit het openbaar vervoer. Elke vervoerder krijgt vervolgens de inkomsten waar hij recht op heeft.

OV-bedrijven werken samen in de Coöperatie, maar doen zelf ook onderzoek naar mogelijkheden om hun reizigers beter te bedienen. Zo doet Arriva onderzoek naar de blockchaintechnologie en kijkt NS naar automatisch in- en uitchecken op basis van GPS-data.

Wanneer er sprake is van een mogelijk (landelijke) introductie van zo’n nieuwe manier van betalen, is de Coöperatie dé plek om dat vorm te geven.

Alles wat we doen in het Innovatieprogramma OV-betalen, is gebaseerd op kennis die we van de reiziger hebben. Die kennis doen we op door direct contact met de klant, en door onderzoeken. We betrekken reizigers bovendien vroegtijdig bij het ontwerp van nieuwe betaaloplossingen in het OV.

Uitgelegd

Account Based Ticketing (ABT) is de opvolger van Card Based Ticketing. Op dit moment reizen we in Nederland ‘card based’, met de OV-chipkaart. Paaltjes, poorten en gele verkoopautomaten communiceren met de kaart, om bijvoorbeeld saldo bij of af te schrijven. De huidige backoffice verwerkt alleen de gemaakte transacties. Met ABT verandert dat. We hebben een filmpje gemaakt om uit te leggen wat er verandert.

Voorbeelden van ABT

Voordelen voor de reiziger

 • Saldo laden niet altijd meer nodig
 • Zorgeloos reizen door heel Nederland, bij alle vervoerders, met alle modaliteiten
 • Tussentijds wisselen (bijvoorbeeld van 2e klas naar 1e klas) is mogelijk door realtime connectie
 • Vergeten uitcheck automatisch gecorrigeerd
 • Voor- of achteraf betalen
 • Eén overzichtelijke factuur